zPanel - Phần 3 - Quản lý Email

04-January-2017

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 3 - Quản lý Email.

Giao diện quản lý Email như sau:

1. Tạo Email Account

- Vào tab Mail

- Chọn Mailboxes

- Email Address: điền tên email và chọn tên miền ở list kế bên.

- Password: nhập password cho tài khoản mail này.

2. Webmail Application

- Vào tab Mail

- Chọn WebMail --> Launch Webmail

- Nhập username và password

Xem thêm toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!