Xử lý lỗi disk quota "Unlimited" trong WHM - WebHost Manager

27-December-2016

1. Mục đích:

Bài viết hướng dẫn xử lý tình trạng các tài khoản hosting trong cPanel bị lỗi "Unlimited" disk quota.

2. Các cách xử lý lỗi:

Vào giao diện WHM để kiểm tra: Home => Account Information => List Account

Để xử lý lỗi này có 2 cách:
Cách thứ 1: Đăng nhập vào WHM chọn Server Configuration => Initial Quota Setup => Proceed


Cách thứ 2: Khách hàng cần đăng nhập vào máy chủ bằng quyền root và thực thi lệnh sau: /scripts/fixquotas

Các bước xử lý:

1. Đăng nhập vào giao diện dòng lệnh của máy chủ thông qua giao thức SSH sử dụng công cụ Putty (link hướng dẫn: http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Hng-dn-ssh-vao-server-bng-chng-trinh-Putty.html )

2. Thực hiện lệnh sau: /scripts/fixquotas


3. Vào lại giao diện WHM để kiểm tra lại


Trong trường hợp nếu thực hiện cả 2 cách trên bị báo lỗi "No filesystems with quota detected."

- Lỗi này xảy ra khi khách hàng cài đặt cPanel trên VPS sử dụng công nghệ ảo hóa OpenVZ, server chính chưa bật tính năng "second level quota" cho VPS đó.
- Cách xử lý khách hàng cần đăng nhập vào server chính và thực hiện các lệnh có cú pháp sau:

vzctl stop CTID

vzctl set CTID --quotaugidlimit 100 --save

vzctl start CTID


Trong đó CTID ID number của VPS/container
100 là số lượng user tối đa trên VPS, giá trị này nên lớn hơn một chút so với số lượng user thật. Ví dụ khách hàng có 300 user hosting trên VPS thì giá trị này cần lớn hơn 300, giả sử "vzctl set CTID --quotaugidlimit 320 --save". Tuy nhiên giá trị này càng cao thì càng tốn bộ nhớ.