Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

01-January-1970

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL.

1. Tạo database

Để thực hiện tạo database mới cho virtual server, ta thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.

- Chọn virtual server tương ứng cần tạo database.

- Chọn Edit Databases | và chọn Create a new database.

Khai báo các thông số cho database mới và nhấn nút Create.

2. Tạo tài khoản email, ftp, MySQL

Để tạo tài khoản email, ftp, MySQL mới cho một virtual server nào đó, ta thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root hoặc tài khoản quản trị virtual server.

- Chọn virtual server tương ứng cần tạo user.

Chọn Edit users | chọn Add a user to this server

- Khai báo các thông số cho tài khoản mới. Nếu cho phép tài khoản có quyền truy cập FTP, MySQL cần chọn mục Other user permissions và khai báo các tham số cần thiết.

- Nhấn nút Create để tiến hành tạo tài khoản mới.

Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!