Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain)

30-December-2016

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain).

1. Giới thiệu

Virtual server giống như một gói hosting trên host, chúng ta có thể tạo nhiều virtual server tương ứng với domain của các website để chạy nhiều website trên host.

2. Các bước thực hiện

Để tạo một virtual server tương ứng với domain của website, chúng ta thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.

- Trên thanh menu bên trái, chọn Create virtual server và điền các thông số tương ứng như sau:

  • Mục New virtual server type chọn Top-level server
  • Domain name: ghi thông tin tên domain của virtual server cần tạo. Ví dụ vinahost.vn
  • Description: ghi miêu tả cho virtual server cần tạo.
  • Administrator password: khai báo thông tin mật khẩu của người quản trị virtual server này.
  • Administration username: Chọn Automatic để hệ thống tự tạo tên người quản trị, mặc định sẽ lấy phần đầu của tên Domain name (vinahost.vn -> vinahost). Hoặc chọn Custom username để thiết lập tên người quản trị theo ý muốn.
  • Ngoài ra còn có một số thiết lập khác như bật tắt các tính năng cho phép tạo database, tạo DNS zone cho virtual server… trong các mục Advanced options, Enabled features, IP address and forwarding.

- Nhấn nút Create Server để tiến hành tạo virtual server.

Xem thêm toàn bộ hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!