Tùy chỉnh timeout cho trang Admin của Magento

14-December-2016

I. Giới thiệu

Theo mặc định, Magento sẽ tự động logout tài khoản admin của bạn nếu tài khoản bạn ở trạng thái "nhàn rỗi" (Idle) trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh thời gian timeout này lên bằng các thiết lập có sẵn trên giao diện admin của Magento.

II. Cách thực hiện

B1. Đăng nhập vào trang quản trị Magento với tài khoản admin.

B2. Trên menu bar chọn vào mục System, sau đó chọn tiếp mục Configuration.
B3. Ở panel Configuration bên trái kéo xuống dưới cùng. Bên dưới mục ADVANCED, click Admin, click Security.

B4. Ở mục Session Lifetime: nhập vào giá trị timeout cho trang admin mà bạn muốn với đơn vị là giây.

B5. Click Save config.

B6. Logout khỏi trang admin hiện tại và đăng nhập lại, session mới với giá trị vừa thay đổi sẽ được áp dụng. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Chúc bạn thành công!