Sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer

27-December-2016

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer. Khi sử dụng phần mềm TeamViewer để remote đến máy tính khác sau thời gian sử dụng, thì chúng ta sẽ gặp tình trạng khi thực hiện remote. TeamViewer sẽ thoát màn hình remote trong khoảng thời gian 5s vì lý do chúng ta đã hết lần sử dụng dùng thử phần mềm TeamViewer. Để khắc phục tình huống này tránh gián đoạn quá trình hỗ trợ, các bạn có thể dùng phần mềm AnyDesk thay thế.

Cách sử dụng rất đơn giản như sau:

1) Download phần mềm AnyDesk tại địa chỉ sau:

http://anydesk.com/remote-desktop


2) Khởi chạy chương trình AnyDesk. Khi khởi chạy sẽ hiển thị

+ This Desk: là mã số các bạn cung cấp cho người hỗ trợ để remote vào

+ Remote Desk: là mã số của người cần hỗ trợ cấp cho bạn để bạn thực hiện remote

Khi điền mã số vào các bạn click vào "Connect" và chờ người được hỗ trợ accept để tiến hành remote qua màn hình máy tính người hỗ trợ.
Chúc bạn thành công!