​Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Timer Coutndown (Bộ Đếm Thời Gian)

04-March-2020

⁕ Các bước sử dụng:

  • Bước 1: Kích chọn vào Timer Countdown trên thanh menu để vào mục cài đặt của plugin.

  • Bước 2: Tùy chọn các tùy chỉnh có trong cài đặt plugin để xuất hiện như mong muốn.

  • Trong đó: có kiểu hiển thị màu sắc tùy chỉnh phù hợp với màu sắc bạn mong muốn.

*Lưu ý: Sau khi tùy chỉnh xong rồi các bạn nhớ bấm nút Save để hoàn thành những chỉnh sửa.

⁕ Demo các bước sử dụng trên website:

  • Bước 1: Kích chọn Tất cả sản phẩm trên thanh menu Sản phẩm và chọn bất kỳ một sản phẩm nào đó để sử dụng plugin.

  • Bước 2: Sau khi kích vào chỉnh sửa sản phẩm thì kéo rê chuột xuống phần Dữ liệu sản phẩm => chọn mục Chung => kích vào Lên lịch để thêm thời gian khuyến mãi.

  • Bước 3: Sau khi kích Lên lịch hiển thị các tùy chỉnh thời gian và các chỉnh sửa khác các bạn điền và chọn ngày giờ khuyến mãi phù hợp.

*Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa thời gian khuyến mãi xong rồi các bạn bấm nút Cập nhật để hoàn thành.

  • Bước 4: Xem sản phẩm để thấy kết quả.