Hướng Dẫn Cách Hướng Dẫn Cách Restore File/Database Bằng Jetbackup

08-June-2020

Hướng Dẫn Cách Restore File/Database Bằng Jetbackup

1. Hướng dẫn Restore File bằng JetBackup trên cPanel

- B1: Chọn JetBackup ở phần File.

- B2: Chọn File Backups.

- B3: Chọn ngày Backup sau đó chọn File manager (Ví dụ ở đây là ngày 15/05/2020).

- B4: Chọn thư mục cần Restore (Ví dụ ở đây là public_html).

- B5: Nhấn Restore Selected và chọn Add to Restore Queue.

- B6: Quay về phần Jet Backup và chọn Queue để xem quá trình restore.

- B7: Khi trạng thái Completed là quá trình restore đã hoàn tất.

2. Hướng dẫn Restore Database bằng JetBackup trên cPanel

- B1: Chọn JetBackup ở phần File.

- B2: Chọn Database Backups.

- B3: Chọn tên database, ngày cần restore và nhấn Restore.

- B4: Chọn Add to Restore Queue. Sau đó về phần Queue trong JetBackup để theo dõi quá trình restore.

- B5: Khi trạng thái Completed là quá trình restore đã hoàn tất.

Chúc bạn thành công! Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua: