[Email Hosting] Lưu ý để gửi email hiệu quả

27-August-2018

Một số hướng dẫn khác nhằm giúp nâng cao hiệu quả gửi mail

# Thông báo với bên nhận, loại bỏ thư ra khỏi Spam, đưa vào Inbox và đánh dấu (sao) quan trọng

 • Bước 1. Ở giao diện Gmail, chọn mục Spam để hiển thị các email bị đánh dấu là Spam/Junk.

 • Bước 2. Chọn email từ người gửi đã thông báo. Ở phần hiển thị nội dung email, chọn “Not Spam”

 • Bước 3. Tìm lại email trên trong mục Inbox, hoặc ở các Categories khác như Social, Promotions… Chọn lại email đó. Ở phần hiển thị nội dung email, chọn More -> Mask as important và More -> Add star

https://contacts.google.com và bỏ qua bước 2.

 • Bước 2. Chọn Contacts ở khung App, bên cạnh mục quản lý thông tin User (góc trên cùng bên phải giao diện web)
  • Bước 3. Ở giao diện Contact của gmail, chọn dấu (+) hoặc “ADD A CONTACT”, điền địa chỉ email của người gửi (sender).

  Cách khác đơn giản hơn để Add Contact

  • Bước 1. Tìm và chọn email đã nhận được thông báo từ bên người gửi (cần phải chuyển ra khỏi hộp thư Spam/Junk trước).
  • Bước 2. Ở giao diện hiển thị nội dung mail. chọn mục Mũi tên bên trái cùng -> Add … to Contacts list.