Litespeed - Trang quản lý

29-December-2016

Đối với Litespeed - Trang quản lý sẽ nằm ở https://ip_address:7080 trong đó ip_address là địa chỉ IP của bạn.

Đăng nhập với username và password đã thiết lập lúc cài đặt. Nếu quên bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫnreset password. Đây là giao diện trang quản lý của LiteSpeed.

Chúc bạn thành công!