[Email Hosting] Hướng dẫn và xử lý lỗi khi gửi email ra nước ngoài

27-August-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi khi gửi email ra nước ngoài.

1/ Một số email server nước ngoài chặn Email Việt Nam

Do Việt Nam nằm trong top 10 các quốc gia có lượng mail spam nhiều nhất thế giới nên khi tiến hành gửi email sẽ bị hệ thống mail server của một số quốc gia chặn IP.

Cách khắc phục: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ kiểm tra và khắc phục.

2/ Email bên nhận bị lỗi:

+ Email bên nhận bị đầy dung lượng =>> Yêu cầu bên nhận kiểm tra lại hòm thư

+ Kiểm tra các cấu hình email của tên miền và OutLook.

Kiểm tra email bên nhận đã có record MX hay chưa bằng cách truy cập https://www.dnswatch.info/ chọn Type MX và điền vào phần tìm kiếm là tên miền:


Hình: Kiểm tra DNS bản ghi MX và kết quả

Cấu hình Outlook port Pop3 hoặc Imap bị sai, kiểm tra và đối chiếu với các port như sau:

  • -Port pop3: 110
  • -Port Imap: 143

+ Email bên nhận có thể đã bị khóa IP từ nhà cung cấp, nhờ phía bên nhận kiểm tra thêm từ phía nhà cung cấp dịch vụ email.

3/ Tài khoản nhận không tồn tại hoặc bị lỗi

Yêu cầu phía người nhận kiểm tra các cấu hình lọc hoặc chặn email, có thể kiểm tra bằng cách khi gửi email đi sẽ có thông báo gửi về với từ khóa”block sender”

Xác định các email có tồn tại hoặc hợp lệ hay không qua các trang sau:

https://verify-email.org/

https://www.verifyemailaddress.org/

https://validateemailaddress.org/

http://www.email-unlimited.com/tools/verify-email.aspx