Hướng dẫn xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin

03-December-2016

Để xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin, bạn vui lòng xem bài hướng dẫn sau.

1. Trên giao diện Reseller

Trên giao diện reseller, bạn chỉ có thể xem dung lượng sử dụng của các tài khoản mình quản lý. Để xem dung lượng sử dụng bạn thao tác như sau:

- Login vào giao diện reseller và chọn "List Users"

- Tại đây bạn sẽ xem được thông kê dung lượng ổ cứng của từng tài khoản.

Theo như hình ảnh trên thì tài khoản "abctestf" đang sử dụng 28.1MB / 100MB dung lượng ổ cứng.

- Để cập nhật dung lượng sử dụng cho từng tài khoản, bạn cần login vào giao diện của user cần cập nhật.

2. Trên giao diện User

Để xem dung lượng ổ cứng của một tài khoản, bạn thao tác như sau:

- Login vào giao diện user trên DirectADmin --> Site Summary / Statistics / Logs.

- Tại đây bạn sẽ xem được dung lượng ổ cứng sử dụng.

Để update dung lượng lưu trữ, bạn click vào "Update".

3. Cấu hình cho server

Mặc định DirectAdmin sẽ tự động cập nhập dung lượng ổ cứng cho tất cả các tài khoản trên DirectADmin trong vòng 10 phút. Thông tin được lưu trong biến:

quota_update_interval=10

Để thay đổi thời gian cập nhập, bạn có thể thao tác như sau:

- Edit file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và thêm vào dòng sau cuối file:

quota_update_interval=15

- Lưu lại file cấu hình trên.

Với việc set giá trị quota_update_interval=15 thì DirectAdmin sẽ tự động cập nhập dung lượng ổ cứng sau 15 phút.
Chúc bạn thành công!