Hướng dẫn upload File có dấu trên File Zilla

26-December-2016

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn upload File có dấu trên File Zilla cho bạn.

1. Giới thiệu

Hiện nay do việc thiết kế website ở các nhà cung cấp trong một số trường hợp sẽ đặt tên file ở dạng có dấu Tiếng Việt, vì thế khi upload dữ liệu lên hosting hoặc VPS, với cấu hình mặc định File Zilla không hỗ trợ upload file có dấu, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Upload tên file có dấu với File Zilla.

Đối với WinSCP việc upload tên file có dấu hoàn toàn bình thường.

2. Cách thực hiện.

  • Bước 1: Cấu hình các thông tin đăng nhập File Zilla thông tin Host, User, Password.

  • Bước 2: Chuyển sang Tab Charset chọn Force UTF - 8 sau đó nhấn Connect

  • Bước 3: Thực hiện Upload file với tên có dấu kết quả thành công.

Chúc bạn thành công!