Hướng dẫn truy cập Cloud server bằng console khi không thể SSH hoặc remote desktop được vào Cloud server

30-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn truy cập Cloud server bằng console khi không thể SSH hoặc remote desktop được vào Cloud server.

Hướng dẫn console vào VM trực tiếp từ Web https://cs.vinahost.vn/

Giao diện khi đăng nhập như sau:

Sau đó, bạn cần làm theo các bước sau:


Chúc bạn thành công!