Hướng dẫn tối ưu database khi sử dụng Drupal

15-December-2016

1. Giới thiệu

Database là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống caching nói chung, do đặc tính yêu cầu truy vấn và xử lý dữ liệu của website Drupal (cỡ trung bình và lớn) thường khá cao.
Tại lớp caching này, toàn bộ các query (yêu cầu truy vấn database) đều được cached để giảm thiểu sự lặp lại. Nhưng các query này có thể làm chậm máy chủ databas, do đó, người quản trị website phải biết cách tối ưu database khi sử dụng Drupal.

2. Cách thực hiện

- Cách 1: Sử dụng giao diện quản trị Drupal xóa bộ nhớ cache.

Bước 1. Truy cập vào tài khoản quản trị của Drupal.

Bước 2. Truy cập Home » Administration » Configuration » Development » Performance và chọn CLEAR ALL CACHE.

- Cách 2: Sử dụng Crontab được hỗ trợ sẵn trên Hosting của VinaHost và tiến hành tạo 1 Crontab để xóa cache website theo lịch.

Bước 1. Truy cập vào hosting tương ứng của website.

Bước 2. Chọn Advanced Tools » Cron Jobs » Add a New Cron Job.

Bước 3. Tạo Cronjob xóa cache hàng tuần cho website.

- Cách 3: Điều chỉnh dblog cho Drupal.

Bước 1. Truy cập vào tài khoản quản trị của Drupal.
Bước 2. Vào Home » Administration » Configuration » Development » Logging and errors.

Bước 3. Thực hiện điều chỉnh các thông số như:
+ Chỉ lưu "log + Database log messages to keep 100 dòng tối đa để tránh việc các cảnh báo hoặc messages làm tràn dung lượng database. Từ đó hạn chế việc làm chậm các yêu cầu truy vấn.