Hướng dẫn thiết lập tối ưu Drupal

15-December-2016

1. Giới thiệu

Không phải mã nguồn nào cũng tối ưu với nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, với Drupal, chúng ta vẫn có thể cải thiện hiệu suất hoạt động theo hướng dẫn dưới đây.

2. Cấu hình tối ưu mã nguồn Drupal

Bộ nhớ Cache:
Drupal hỗ trợ tính năng bộ nhớ đệm tích hợp, nhưng bộ nhớ cache khi cài đặt mặc định sẽ tắt. Vì thế, bạn có thể kích hoạt bộ nhớ đệm cho trang web theo các bước sau:

Bước 1. Truy cập vào tài khoản quản trị của website Drupal.
Bước 2. Thực hiện các bước Home » Administration » Configuration » Development » Performance.
Bước 3. Ở đây, bạn có thể cấu hình tối ưu mã nguồn Drupal bằng bộ nhớ cache và băng thông.

Bước 4. Sau khi đã cấu hình xong, bạn nhấn Save configuration để lưu lại cấu hình.
Database:
Drupal hỗ trợ khách hàng các công cụ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu bằng modules. Modules Drupal giúp bạn đảm bảo tốc độ tải trang càng nhanh càng tốt. Bài viết này sẽ đề cập tới modules DB Maintenance, vì modules này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thực hiện các thao tác tối ưu hóa bảng dữ liệu Drupal cố định.
Bạn có thể cấu hình để tối ưu hóa tất cả các tables trong cơ sở dữ liệu của website Drupal, hoặc 1 tables cụ thể. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1. Dowload modules db_maintenance tại https://www.drupal.org/project/db_maintenance
Bước 2. Truy cập vào tài khoản quản trị của website Drupal.
Bước 3. Thực hiện các bước Home » Administration » Modules và chọn Install new module » Nhấp chọn Upload a module or theme archive to install và Upload modules db_maintenance vừa dowload. Sau đó bạn nhấn Install để cài đặt.
Bước 4. Trở lại giao diện Modules và thực hiện Enables Modules vừa cài đặt.
Bước 5. Vào mục Home » Administration » Configuration » System » Chọn DB maintenance để tiếp tục cấu hình.
Bước 6. Thực hiện cấu hình tuỳ theo nhu cầu của từng website. Tuy nhiên ở Module DB maintenance hỗ trợ khách hàng tối ưu log, thời điểm tối ưu và database hoặc tables cụ thể.

Nén dữ liệu:
Bạn có thể thêm mod_deflate được hỗ trợ trên Apache vào tập tin .htaccess trong thư mục gốc Drupal để nén đầu ra. Điều này nhằm mục đích tiết kiệm băng thông và giúp thời gian tải trang nhanh hơn.
Bước 1. Truy cập vào tài khoản quản trị hosting, vào File Manager.
Bước 2. Tại thư mục mã nguồn của website Drupal và mở file .htaccess vào thêm vào nội dung như sau:
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css text/javascript application/javascript

</IfModule>

Bước 3. Sau đó thực hiện lưu lại để hoàn tất cấu hình. Bạn có thể xem video hướng dẫn:

Chúc bạn thành công!