Hướng dẫn thiết lập đa ngôn ngữ cho PrestaShop

19-December-2016

Bài viết sau sẽ hướng dẫn thiết lập đa ngôn ngữ cho PrestaShop theo các bước sau:
B1. Đăng nhập vào giao diện admin
B2. Chọn Localization, chọn tiếp Translations.
B3. Tại giao diện Add / Update a language, chọn ngôn ngữ muốn thêm.

B4. Chọn Add or update a language.
B5. Để xem lại danh sách các ngôn ngữ đã được thêm bạn chọn Localization -> Languages.

B6. Để thay đổi ngôn ngữ mặc định của website, bạn vào Localization -> Localization. Tại giao diện Configuration chọn ngôn ngữ sau đó chọn Save.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://doc.prestashop.com/display/PS15/Understanding+Local+Settings
Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:


Chúc các bạn thành công!