Hướng dẫn thay đổi tên miền chính của WordPress, Joomla, Drupal

26-December-2016

1. Mục đích:

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách làm thế nào để thay đổi tên miền chính cho các mã nguồn CMS (WordPress, Joomla, Drupal).

2. Cách thực hiện:

Sau một thời gian sử dụng, quý khách hàng muốn thay đổi tên miền chính cho các mã nguồn CMS của mình vì một số lý do cụ thể. Để thuận tiện cho việc duy trì nội dung của website mình đã có sẵn. Các hướng dẫn sau sẽ giúp quý khách có thể tự kiểm tra và thay đổi tên miền chính với mã nguồn tương ứng của mình.

- WORDPRESS:

1. Đăng nhập vào wp-admin của website:

2. Vào mục Settings -> General:

3. Quý khách cấu hình lại tên miền chính mới tại 2 dòng WordPress Address (URL) và Site Address (URL):

4. Sau khi cấu hình xong quý khách save changes và thử truy cập lại bằng tên miền mới của mình.
=================================
- JOOMLA
1. Đăng nhập vào cPanel --> File Manager


2. Sau khi vào quý khách vui lòng chọn file Configuration.php --> Code Edit3. Tìm đến dòng "live_site" điền thông tin tên miền mới của quý khách vào --> save changes4. Truy cập với tên miền mới vừa nhập.
=======================
- DRUPAL
1. Đăng nhập vào trang quản trị hosting:

\

2. Sau khi vào quý khách vui lòng chọn .htaccess --> Code Edit


3. Cấu hình chuyển tên miền bằng cách thêm nội dung sau vào file .htaccess


4. Quý khách truy cập lại với tên miền vừa thiết lập.
=====================
Tham khảo:
http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL
http://www.inmotionhosting.com/support/edu/joomla-3/site-settings/changing-url-joomla-website
https://groups.drupal.org/node/62738