Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email khi dùng OutLook và Webmail

25-November-2016

I. OutLook:

Bước 1: Chọn vào tài khoản cần đổi mật khẩu click chuột phải và chọn "Data File Properties"


Bước 2: Chọn vào "Advanced" sau đó chọn vào tab "Change Password"


Bước 3: Tiến hành điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tiến hành thay đổi mật khẩu OutLook


II. Webmail:

Bước 1: Đăng nhập vào Webmail chọn vào Roundcube


Bước 2: Chọn vào tài khoản cần đổi mật khẩu -> "Password And Security"


Bước 3: Tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản


Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:


Nếu có thắc mắc các bạn vui lòng gửi email đến support@vinahost.vn và gọi vào hotline 19006046 ext3 nếu cần.