Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin

03-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin. Nếu bạn đang dùng VPS, Server chạy DirectAdmin và có dùng Email trên các server này, nhu cầu phát sinh là cho phép người dùng tự thay đổi mật khẩu email của họ mà không cần thông qua người quản trị.

Để thay đổi mật khẩu, bạn vào đường link sau:

http://IP:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWOR

Ví dụ IP VPS của bạn là 1.2.3.4 thì truy cập http://1.2.3.4:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWOR

Tại đây bạn sẽ thấy giao diện đổi password như sau:

Tại đây bạn nhập các thông tin:
- Email Address: email cần đổi mật khẩu (lưu ý nhập cả @tên miền).
- Old Password: Mật khẩu hiện tại.
- New Password: Mật khẩu cần đổi.
- Re-Type Password: Nhập lại mật khẩu mới.
Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn click Change Password để tiến hành thay đổi mật khẩu email. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!