Hướng dẫn thay đổi domain chính của PrestaShop

19-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi domain chính của PrestaShop theo các bước sau:

B1. Đăng nhập vào giao diện admin.
B2. Chọn Preferences, chọn tiếp SEO & URLs.
B3. Kéo xuống phía dưới đến phần SET SHOP URL.
B4. Điền domain mới vào 2 ô Shop domain, SSL domain.

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://doc.prestashop.com. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:

Chúc bạn thành công!