Hướng dẫn thanh toán qua ONLINE PAYMENT

04-January-2017

Đây là hình thức thanh toán thông qua cổng Onepay nội địa, sử dụng thẻ ATM và internet banking và dành riêng cho khách hàng Việt Nam.

( Để đủ điều kiện thực hiện thanh toán trực tuyến, tùy theo từng Ngân hàng mà bạn phải thực hiện đăng ký chức năng thanh toán trên Internet tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc trên kênh trực tuyến )

Quý khách vui lòng thanh toán theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của Quý khách tại Vinahost ở https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php

- Bước 2: Chọn Thanh toán – Quản lý hóa đơn – Hóa đơn cần thanh toán

Ở phần Hình thức thanh toán chọn Online Payment ( VND )

+ Chọn Thanh toán

+ Chọn ngân hàng để thanh toán, đăng nhập và thanh toán hóa đơn.

- Bước 3: Nhận kết quả thanh toán thành công :

Quý khách sẽ chờ trong vài giây để nhận kết quả xử lý từ cổng thanh toán. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đơn hàng và kết quả thanh toán thành công cho quý khách.


Lưu ý:
Trong trường hợp Quý khách nhận được kết quả thông báo giao dịch không thành công (Your payment was NOT successful, Your payment is declined by the Issuer). Nguyên nhân không thành công có thể do:

  • Quý khách nhập sai thông tin.
  • Thẻ của quý khách chưa được Ngân hàng phát hành kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến. Quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành để kích hoạt.

Trường hợp quý khách điền đúng thông tin nhưng không nhận được kết quả xác nhận thanh toán trên website. Quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán lặp lại và liên hệ cho chúng tôi để xác nhận lại kết quả thanh toán: email billing@vinahost.vn hoặc gọi điện thoại tới 1900 6046 – ext 4