Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên gói dịch vụ SEO Hosting

25-November-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng tạo và quản lý các tài khoản FTP trên giao diện SEO Hosting.

- FTP Accounts: Quản lý các tài khoản FTP đang có
+ Change password: Thay đổi mật khẩu cho tài khoản FTP
+ Change Quota: Thay đổi dung lượng lưu trữ
+ Delete: Xóa tài khoản FTP
+ Configure FTP Client: Xem thông tin server để khai báo trong phần mềm kết nối FTP
- Special FTP Accounts: Là tài khoản FTP đặc biệt (không thể xóa). Có thể kết nối và xem được các thư mục (toàn quyền) của các tài khoản FTP được tạo ra sau nó. Thông tin đăng nhập của tài khoản FTP đặc biệt này cũng chính là thông tin đăng nhập vào hosting.

Sau khi tạo tài khoản FTP, khách hàng cần cài đặt một phần mềm kết nối FTP (FTP Client) vào máy để sử dụng. Khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm FileZilla FTP tại đây:http://vinahost.info/huong-dan-tao-tai-khoan-ftp-tren-goi-dich-vu-seo-hosting

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây:


Chúc bạn thành công!