Hướng dẫn tạo tài khoản con trên gói dịch vụ Reseller Hosting

29-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản con trên gói dịch vụ Reseller Hosting.

Bước 1: Đăng nhập vào gói Reseller hosting và chọn “Creat a New Account” trong phần “Account Functions” hoặc nhập Create a New Account trong phần tìm kiếm của giao diện Reseller

Tìm kiếm phần tạo tài khoản con trong gói Reseller

Bước 2: Điền các thông tin vào các khung theo yêu cầuvà chọn create để tạo tài khoản con (hình 3.2)

  • Domain: Chọn tên miền
  • Username: Tài khoản
  • Password:Mật khẩu
  • Email: chọn email, tại đây có thể bỏ qua
  • Choose a Package: Chọn gói đã được cấu hình sẵn các thông số.

Các thông số tạo tài khoản con Reseller hosting

Tài khoản con đã được tạo thành công

Chú ý: Sau khi đã tạo subdomain hay Parked domain/Alias cần trỏ tên miền về IP hosting để có thể sử dụng.

Chúc các bạn thành công!