Hướng dẫn tạo subdomain trên gói dịch vụ SEO Hosting

25-November-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo subdomain trên gói dịch vụ SEO Hosting.

Subdomain là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác thư mục với domain chính.

Ví dụ: domain tailieu.vinahost.vn thì trong đó:
Domain chính là vinahost.vn
Subdomain là tailieu.vinahost.vn

Khi truy cập trình duyệt với subdomain thì chúng ta sẽ nhận được nội dung của trang subdomain.

  • Tạo Subdomain trên giao diện cPanel
Truy cập vào tài khoản con của gói dịch vụ SEO Hosting. Quý khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn đăng nhập tài khoản con tại đây: https://secure.vinahost.vn/ac/knowledgebase/401/Hng-dn-ng-nhp-vao-tai-khon-con.html

Tại trang giao diện quản lý, tìm đến mục Domain => chọn "Subdomains".

Khách hàng cần nhập các thông tin sau:

- Subdomain: tên subdomain cần tạo.

- Domain: chọn tên domain cần tạo subdomain (chỉ chọn đối với tài khoản đang chạy nhiều domain)

- Document Root: thư mục chứ dữ liệu web của subdomain (thường sẽ được tạo tự động ứng với tên subdomain). Khách hàng có thể tùy chỉnh lại theo ý muốn.

Sau khi khai báo xong, bấm "Create" để tạo subdomain.


  • Chỉnh sửa hoặc xóa Subdomain trên giao diện cPanel
    Truy cập vào Subdomain, tại mục "Modify a Subdomain" "chọn Remove" để xóa hoặc chọn biểu tượng cây bút để chuyển subdomain sang một thư mục khác.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:


Chúc bạn thành công!