Hướng dẫn tạo Mailing List trên Direct Admin

15-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mailing List trên Direct Admin. Khi thường xuyên có nhu cầu gởi mail đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ mail từng người, bạn có thể dùng một giải pháp thay thế là Mailing List. Mailing list cũng có thể dùng làm một hộp thư đại diên cho một phòng ban trong công ty, khi có ai đó gởi mail vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được.

Để tạo Mailing list trong DirectAdmin, bạn vào chức năng Mailing List trong giao diện của DA, thuộc nhóm Email Management.

Tại đây bạn click vào Create Mailing List để tạo mail list mới, đặt tên cho mail list, tên này cũng chính là địa chỉ email bạn sẽ dùng để gởi vào list, địa chỉ này không được phép trùng với bất kỳ địa chỉ email nào đã có trong DA. Sau đó bấm Create để tạo mail list.

Lúc này mail list đã được tạo ra, để thêm người dùng vào mail list, bạn bấm vào liên kết View ở Mail list đó.

Tại đây để thêm thành viên vào Mail list, bạn nhập địa chỉ mail vào trường Email và click Add.

Sau khi tạo xong mail list, từ thời điểm này bạn chỉ cần gởi mail vào địa chỉ của list là tất cả thành viên trong list sẽ nhận được email của bạn. Nếu sau một thời gian sử dụng, bạn không có nhu cầu dùng Mail List nữa, bạn cũng vào giao diện quản lý Mail list như bước 1, đánh dấu chọn Mail List và click Delete Selected. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!