Hướng dẫn tạo database SQL trên Windows hosting

30-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác tạo database trên Windows Hosting sử dụng Plesk Control Panel.

Đối với gói Windows Hosting hiện nạy tại VinaHost hỗ trợ cả hai loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL và MySQL. Các bạn có thể chọn tùy thuộc vào mã nguồn website của mình.

B1: Truy cập vào Plesk Control Panel:

B2: Chọn mục “Databases” phía góc trái:

B3: Tiến hành tạo database:


Trong đó:

  • Database name: là tên của database muốn tạo.
  • Database server: là chọn loại database tương ứng MSSQL hoặc MySQL
  • Users: là khởi tạo user tương ứng để quản lý database.
  • Access control: cho phép hướng kết nối đến database
  • Allow local connections only: chỉ cho phép dữ liệu đặt trên hosting kết nối vào database
  • Allow remote connections from any host: cho phép kết nối database tại bất kỳ nơi nào.
  • Allow remote connections from: cho phép kết nối database từ một số IP do người dùng chỉ định.

Quá trình tạo database hoàn tất. Ngay lúc này các bạn có thể sử dụng phpMyadmin để import database từ máy tính lên hosting.