Hướng dẫn tạo addon domain/subdomain/parked domain trên Windows hosting

30-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác tạo addon domain, subdomain, alias trên Hosting Windows sử dụng Plesk Control Panel.

  • Addon domain: là định nghĩa cho phép một hosting có thể chạy được nhiều domain với nhiều mã nguồn khác nhau. Số lượng addon domain tùy thuộc vào gói dịch vụ mà các bạn đăng ký sử dụng.
  • Subdomain: là định nghĩa tạo thêm các tên miền phụ có định dạng “abc.domain.com”.
  • Alias: hay còn gọi là parked domain cho phép gắn thêm tên miền khác vào hosting để chạy cùng một mã nguồn giống với tên miền chính đã có trên hosting.

1. Tạo addon domain

B1: Truy cập vào Plesk Control Panel:

B2: Chọn mục “Add domain”:

B3: Tiến hành khai báo tên domain:

Trong đó:

  • Domain name: là tên miền cần gắn vào host
  • Document root: là thư mục sẽ chứa dữ liệu tương ứng với tên miền này.

Sau đó chọn “OK” để tiến hành khởi tạo.

2. Tạo subdomain

B1: Chọn muc “Add Subdomain”:

B2: Khai báo tên subdomain cần khởi tạo:


Bấm chọn “OK” để tiến hành khởi tạo.

3. Tạo Alias

B1: Chọn mục “Add Domain Alias”:

B2: Tiến hành khai báo thông tin domain alias:

Trong đó:

  • Domain alias name: là tên miền muốn gắn thêm
  • For the domain: là tên miền chính của hosting cần gắn thêm domain vào.

Chọn “OK” để tiến hành tạo alias.

Chúc bạn thành công!