Hướng dẫn tăng tốc bằng cache cho website OpenCart

16-December-2016

B1: Cài đặt Extension "Quick Fix". Để có thể cài Extension khi mà FTP setting vẫn Disable, bạn truy cập vào link, tại cuối trang giới thiệu, click chọn "Download".

B2: Giải nén file QuickFix+OC2.2.0.0.zip.
B3: Login vào trang admin của website OpenCart. Click chọn như hình
B4: Chọn vào file localcopy.ocmod.xml vừa được giải nén ở bước 3 ra.
B5: Click Modifications => Refesh và đợi thông báo bên dưới xuất hiện:

B6: Download và giải nén file cài đặt extension V2 Pagecache tại link direct hoặc git.
B7: Tại giao diện admin, bạn click chọn Extension Installer => và Upload Extension (.zip) vừa download về (v2pagecache-1.1.5.ocmod.zip).
B8: Click chọn Extensions => Module => Kéo xuống tìm đến V2Pagecache thì click nút màu xanh để cài đặt, sau đó chọn Edit để Enable extension này lên:

B9: Ở giao diện Edit, click chọn Enable để bật Extension V2 Page Cache.

Lưu ý: nếu việc click vào Enable Cache báo lỗi thì bạn cần fix như sau:
B1: Login vào trình quản lý file trên mã nguồn website OpenCart thông qua FTP hoặc trực tiếp trên giao diện cPanel (Bạn có thể click vào nội dung tương ứng để xem thao tác FTP | File Manager).
B2: Mở thư mục root chứa mã nguồn OpenCart, tiến hành edit file index.php và tìm đoạn code:

 if (is_file('config.php')) { require_once('config.php'); } 

Bạn tiến hành thêm 6 dòng code sau vào ngay sau đoạn vừa tìm được:

require_once(DIR_SYSTEM . 'library/v2pagecache.php'); //V2PAGECACHE $pagecache = new V2PageCache(); //V2PAGECACHE if ($pagecache->ServeFromCache()) { //V2PAGECACHE // exit here if we served this page from the cache //V2PAGECACHE return; //V2PAGECACHE } //V2PAGECACHE
B3: Nhìn xuống cuối cùng của file index.php, tìm các đoạn sau:
  • Với OpenCart 2.0.x và 2.1.x:
 // Output $response->output();
  • Với OpenCart 2.2.x:
 // Application require_once(DIR_SYSTEM . 'framework.php');

Thêm 3 dòng code sau vào:

if ($pagecache->OkToCache()) { //V2PAGECACHE $pagecache->CachePage($response); //V2PAGECACHE } //V2PAGECACHE
B4: Thực hiện kiểm tra lại sẽ thấy Extension V2 Page Cache ở trạng thái Enable

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:B5: Thử reload lại trang và cảm nhận.
Chúc các bạn thành công.