Hướng dẫn sữa lỗi "mysql error: The table "session" is full" trên vBulletin

26-December-2016

1. Trường hợp xảy ra lỗi:

Đôi khi người dùng khi truy cập vào một diễn đàn sử dụng mã nguồn vBulletin gặp thông báo Database error mà không biết nguyên nhân gì và đây cũng là một lỗi.

2. Mục đích bài viết:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận biết và sửa lỗi "mysql error: The table 'session' is full" của vBulletin

3. Thao tác thực hiện:

Dưới đây là hình ảnh lỗi gặp phải trong mã nguồn vBulletin và phương hướng giải quyết cho các bạn.

Thông thường sẽ xuất hiện thông báo lỗi của VBB như sau:

  • Thông báo lỗi của VBB:
    Database error in vBulletin 4.1.4:


Invalid SQL:
INSERT IGNORE INTO session (sessionhash, userid, host, idhash, lastactivity, location, styleid, languageid, loggedin, inforum, inthread, incalendar, badlocation, useragent, bypass, profileupdate, apiclientid, apiaccesstoken, topxtab, topxmenu, topxresult)
VALUES ('f4e3fa9a4efasdw52bcbafd7d0c38ca', 1, '222.253.87.85', '600c2114es2dss9570c2f50c4709c1e9', 1311379985, '/', 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1', 0, 0, 0, '', 'latest_posts', 'top_posters', 0);

MySQL Error : The table 'session' is full
Error Number : 1114
Classname : vB_Database
MySQL Version : 5.0.77

  • Phương hướng khắc phục như sau:

Để cho VBB chạy lại các bạn vào Phpmyadmin sau đó vào database chọn table session không hoạt động. Để khắc phục lỗi này chỉ cần các bạn xem lại fooder chuẩn của vBulletin và thêm vào đó dòng chứa cron.php vào fooder đang dùng.