Hướng dẫn sử dụng Website

28-April-2020

Hướng dẫn sử dụng website


MỤC LỤC:

1. Hướng dẫn quản lý bài viết (quản lý, thêm – sửa – xoá bài viết):

a. Link hướng dẫn chi tiết: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-bai-viet-tr...

2. Hướng dẫn quản lý bài viết website đa ngôn ngữ (quản lý, thêm, sửa, xoá, dịch bài viết sang ngôn ngữ khác):

a. Link hướng dẫn chi tiết: http://vinahost.info/Huong-dan-quan-ly-bai-viet-da...

3. Hướng dẫn quản lý từ khoá SEO trong website (tối ưu hoá công cụ tìm kiếm để bài viết dễ lên top):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-tu-khoa-seo...

4. Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết (quản lý, thêm, sửa, xoá chuyên mục cho bài viết, cho phép bạn chọn chuyên mục hiển thị cho bài viết):

a. Link hướng dẫn chi tiết: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-chuyen-muc-...

5. Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết website đa ngôn ngữ (quản lý, thêm, sửa, xoá chuyên mục ở các ngôn ngữ khác nhau, cho phép bạn chọn chuyên mục hiển thị cho bài viết):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-li-chuyen-muc-...

6. Hướng dẫn quản lý trang (sửa nội dung bài viết cho trang – thường sửa nội dung trang giới thiệu):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-trang-trong...

7. Hướng dẫn quản lý Sản Phẩm đơn giản (thêm, sửa, xoá sản phẩm):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-san-pham-do...

8. Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xoá các danh mục sản phẩm – phần này để phân nhóm các sản phẩm hiện thị trong danh mục nào):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-danh-muc-sa...

9. Hướng dẫn quản lý Sản Phẩm có biến thể “dạng sản phẩm nâng cao” (thêm, sửa, xoá các biến thể sản phẩm, cập nhật sản phẩm với các biến thể đã được tạo):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-san-pham-co...

10. Hướng dẫn quản lý đơn hàng & báo cáo (quản lý các đơn đặt hàng trên website, quản lý báo cáo kho, tình hình doanh thu…):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-don-hang-va...

11. Hướng dẫn quản lý menu (quản lý xoá và hiển thị các menu ngoài website):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-menu-trong-...

12. Hướng dẫn quản lý menu ở giao diện đa ngôn ngữ (xoá và hiển thị menu ra website với các ngôn ngữ khác nhau):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/Huong-dan-quan-ly-menu-o-giao...

13. Hướng dẫn sử dụng chức năng Vina Option để thay đổi thông tin liên hệ website (tên công ty, sđt, chat…), chèn mã code Facebook, Google, chèn mã code vào header, footer:

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/su-dung-Plugin-Vina-Option

14. Hướng dẫn Upload hình ảnh lên website (thêm hình ảnh vào thư viện dễ dàng cho việc quản lý và lưu trữ hình ảnh):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-up-anh-trong-websit...

15. Hướng dẫn quản lý thành viên ( Thêm , sửa , xoá thông tin thành viên, phân quyền thành viên):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-thanh-vien-...

16. Hướng dẫn quản lý Slider (thay đổi banner slider ngoài trang website như hình ảnh, text, hiệu ứng):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/huong-dan-quan-ly-slider-tron...

17. Hướng dẫn cài SMTP (thay đổi địa chỉ gửi mail, các mail gửi đến và đi sẽ nhận được trong hòm thư chính):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/category/thiet-ke-web/huong-d...

18. Hướng dẫn sử dụng Plugin Location (thêm, sửa, xoá nhiều địa chỉ cửa hàng):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/su-dung-Plugin-Location

19. Hướng dẫn sử dụng Plugin Timer Coutndown (đếm ngược thời gian còn khuyến mãi sản phẩm, khoá học,..):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/su-dung-Plugin-Timer-Coutndow...

20. Hướng dẫn sử dụng Plugin Cross Sell “Mua hàng đề xuất” (thêm các sản phẩm đề xuất mua khi khách mua 1 sản phẩm):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/su-dung-Plugin-Cross-Sell

21. Hướng dẫn sử dụng Plugin Mini Forum (thiết lập câu hỏi, câu trả lời, trả lời các câu hỏi từ khách hàng):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/su-dung-Plugin-Mini-Forum

22. Hướng dẫn backup website bằng Plugin “All-in-One WPMigration” (back up dữ liệu, source code):

a. Link hướng dẫn: http://vinahost.info/backup-web-wordpress-bang-plu...

(đang cập nhật...)