Hướng dẫn sử dụng CGI

26-December-2016

1. Giới thiệu CGI:

CGI là phương thức tương tác cổ điển giữa máy chủ đặt và hệ thống trang web của bạn, cho phép các trang web HTML tương tác tốt hơn với người sử dụng và cung cấp các chức năng như đếm số người truy cập, gửi thư điện tử, ... Hiện tạiCGI đã được thay thế bởi các ngôn ngữ web khác như PHP hay ASP nhưng vẫn được hỗ trợ và sử dụng cho các tác vụ đơn giản.

2. Cách sử dụng:

VinaHost đã cung cấp sẵn thư viện các bộ mã CGI đơn giản để bạn có thể sử dụng ngay (xem trong cPanel -> Cài đặt các ứng dụng web -> Cài đặt các ứng dụng CGI).

Ngoài ra, bạn có thể upload bộ mã CGI của bạn lên thư mục cgi-bin, đường dẫn đầy đủ trên máy chủ VinaHost/home/username/public_html/cgi-bin, trong đó username là tên sử dụng tài khoản hosting của bạn.