Hướng dẫn reset password admin OpenCart

16-December-2016

B1. Đăng nhập vào phpmyadmin của database website đang dùng.

B2. Tìm đến table user
B3. Chọn vào Edit dòng có username là admin


B4. Tại dòng Password, bạn điền password mới vào ô Value, và tại ô Funcion chọn MD5, sau đó chọn Go.

B5. Cuối cùng, bạn hãy thử đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu mới nhé.
Các bạn có thể xem thêm tại:

Chúc các bạn thành công.