Hướng dẫn Remote Desktop vào Server

28-May-2018

Server/VPS giống như một máy tính bình thường chúng ta sử dụng nhưng nó được đặt ở các phòng server có đường truyền mạnh và cấu hình tốt.

Bước 1: Để mở phần mềm Remote Desktop Connection quý khách có thể thực hiện các cách sau:

- Start -> Run -> CMD -> mstsc -> OK

- Start -> Run -> All Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection.

Sau khi mở phần mềm sẽ có giao diện như hình dưới:

Bước 2: Trong mục Computer quý khách nhập địa chỉ IP của server/VPS ở đây là 123.30.129.176 và chọn Connect. Sau đó sẽ có thông báo như hình dưới:


Bước 3: Tại cửa sổ Windows Security quý khách nhập password cho tài khoản VPS ở đây là Administrator, ngoài ra quý khách cũng có thể đăng nhập với tài khoản khác tại mục Use Another Account. Sau khi nhập password click chọn OK sẽ có thông báo như hình dưới:

Quý khách tick chọn vào ô “Don’t ask me again for connections to this computer” để những lần kết nối sau sẽ không hiển thị bảng thông báo này.

Bước 4: Click chọn Yes, việc Remote thành công.