Hướng dẫn redirect tên miền bằng htaccess

23-December-2016

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn sau đây giúp Quý khách tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không có www.

Một số người thích sử dụng www.vinahost.vn, nhưng một số người thích vinahost.vn ngắn hơn.

Nếu Quý khách có sẵn tập tin .htaccess trên hosting thì Quý khách chỉ cần thêm đoạn code sau vào. Nếu chưa có, hãy tạo ra một file tên .htaccess, sau đó copy đoạn code dưới đây.

#Redirect www to non-www:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.vinahost.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://vinahost.vn/http://vinahost.vn/$1 [L,R=301]

Lúc này khi truy cập http://www.vinahost.vn thì sẽ được chuyển đến http://vinahost.vn

Ngược lại ta có:

#Redirect non-www to www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vinahost.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.vinahost.vn/http://www.vinahost.vn/$1 [L,R=301]

Lúc này khi truy cập http://vinahost.vn thì sẽ chuyển về ngược lại http://www.vinahost.vn

Quý khách vui lòng thay "vinahost.vn" bằng tên miền của Quý khách.

Lưu ý: Với tên mền cấp 1 và cấp 2 vẫn có thể sử dụng.


Cám ơn Quý khách đã theo dõi bài viết.