Hướng dẫn quản lý từ khóa SEO trong website Wordpress

25-July-2017

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Từ khóa SEO” của website Wordpress. Các bước thực hiện như sau:

Hướng dẫn quản lý từ khóa seo trong wordpress

1.Mô phỏng nội dung trang web trên trang tìm kiếm

2.Seo title: Tiêu đề cho trang độ dài khuyến khích trong khoảng từ 40 -59 kí tự

3.Meta description: Độ dài thẻ miêu tả tối ưu vào khoảng tầm 150 ký tự. Thẻ miêu tả cũng cần lưu ý chứa từ khóa cần SEO và các từ khóa liên quan.

4.Focus keyword: Từ khoá chính (ưu tiên seo)

5.Các điểm chưa đạt được trong trang.