Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam

06-December-2016

Bước 1: Đăng nhập vào trung tâm tài khoản tại link: https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php với email và mật khẩu mà các bạn đã được cấp.

Bước 2: Các bạn chọn vào mục "Tên Miền".

Bước 3: Các bạn chọn vào tên miền cần quản lý và chọn vào mũi tên xuống để tiến hành cấu hình.