Hướng dẫn lấy lại mật khẩu quản trị trong Joomla

13-December-2016

I. Giới thiệu

Joomla không cho phép lấy lại mật khẩu bằng tài khoản email nên khi mất mật khẩu tài khoản quản trị thì việc cấp lại mật khẩu sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Joomla.
II. Cách lấy lại mật khẩu trong Joomla

B1: Đăng nhập cPanel >> Database Managament >> phpMyAdmin

B2: Trong giao điện phpMyAdmin chọn cơ sở dữ liệu của Joomla.

Bạn cần tìm đến table <Frefix>_users. Tại đây, bạn sẽ thấy được tất cả các thông tin về tài khoản đăng nhập.

B3: Bạn nhấn vào Icon SQL để phpMyAdmin tạo ra 1 text box dùng để nhập lệnh.

B4: Thực hiện lệnh sau sau để tiến hành lấy lại mật khẩu Joomla.

UPDATE <Prefix>_users SET password = MD5('NewPassword') WHERE username = 'admin';

Sau đó thay đổi các thông tin username và tên bảng users đúng như trên cơ sở dữ liệu sau đó nhấn GO.

Thông tin cập nhật sẽ được thông báo đến bạn.

Như vậy là đã chúng đã đã thực hiện việc lấy lại mật khẩu Joomla. Bạn có thể đăng nhập vào Joomla để kiểm tra kết quả. Bạn có thể xem thêm tại đây:


Chúc các bạn thành công!