Hướng dẫn kiểm tra & xử lý lỗi Full Disk của website

27-December-2016

1. Mục đích:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho quý khách xử lý lỗi của website khi hết dung lượng ổ cứng (Full Disk)

2. Dấu hiệu:

Khi VPS hoặc gói hosting cúa quý khách bị đầy dung lượng, thông thường quý khách sẽ gặp phải một số thông báo lỗi chứa các cụm từ như:

552 Disk full
Running out of disk space
Quota exceeded limit

Hoặc đôi khi truy cập vào cPanel bị lỗi trang trắng, khi đó quý khách hãy nghĩ ngay đến việc mình đã sử dụng hết dung lượng cho phép của VPS hay Hosting.

3. Cách xử lý:

Đối với khách hàng sử dụng hosting
Khi bị lỗi này, quý khách khó có thể đăng nhập vào giao diện quản lý cPanel được, do đó quý khách hãy gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận kỹ thuật của Vinahost. Sau đó, chúng tôi sẽ tăng tạm dung lượng của quý khách lên để quý khách có thể vào kiểm tra và xoá bớt các file không cần thiết (file backup, email,..) rồi hạ dung lượng xuống. Nếu các dữ liệu của quý khách quan trọng, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh để nâng cấp thêm dung lượng lưu trữ.

Đối với khách hàng VPS/Server
Quý khách hoàn toàn có thể chủ động xử lý lỗi Full Disk đối với VPS/Server của mình. Các bước kiểm tra và xử lý như sau:
1. SSH vào VPS/Server
2. Sử dụng lệnh # dh -f để kiểm tra dung lượng hiện tại của VPS

Cụ thể như sau:
Size: tổng dung lượng ổ cứng
Used: dung lượng đã sử dụng
Avail: dung lượng còn trống
Use%: phần trăm dung lượng đã sử dụng
3. Hãy xoá đi những file có dung lượng lớn nhưng không thật sự cần thiết.
Quý khách có thể sử dụng lệnh sau để tìm và in ra những file có dung lượng lớn.
# find /home -type f -size +500000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'
Lệnh trên sẽ liệt kê các file có dung lượng >=500000Kb (~500Mb) và đường dẫn chứa file đó.

4. Hãy xác định những file không cần thiết và tiến hành xoá bằng lệnh
# rm -rf /đường/dẫn/chứa/file
Ví dụ: xoá file atri.rar 1.8G thực hiện lệnh:
# rm -rf /home/applevn/public_html/hasolu.com/atri.rar
Nếu tất cả dữ liệu quý khách đều quan trọng, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh để nâng cấp thêm dung lượng lưu trữ cho VPS/Server.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quý khách hàng.