Hướng dẫn import danh sách trên email marketing

22-November-2016

Để nhập một list danh sách email marketin từ file quý khách thực hiện các thao tác sau:

  • Quý khách cần có 1 file chứa thông tin liên hệ theo chuẩn (tham khảo thêm bên dưới) trên máy tính của bạn Sau đó import file vào VinaHost với thiết lập thông số cần thiết.
  • Quý khách truy cập vào Contacts -> Import Contacts from a File

  • Quý khách chọn chọn danh sách bạn muốn thêm liên hệ và click và nút “Next”. Tại đây chúng ta chọn “Danh Sach 1”.
  • Chọn file chứa liên hệ trên máy tính của quý khách

  • VinaHost cho phép tải lên file dưới dịnh dạng: Text, Excel (dạng CSV). Click “Next” để chuyển sang bước sau:
    • Chọn các phần thông tin cần thiết (Họ, Tên, Email…) tương ứng cột thông tin dữ liệu được nhập vào


  • Click “Next” để bắt đầu nhập liên hệ

  • Sau đó quý khách click vào “Start Importing” để bắt đầu quá trình nhập

Để xem các liên hệ đã tạo quý khách truy cập vào Contacts -> View All Contact

Tại đây quý khách có thể thấy các liên hệ được nhập vào và danh sách liên hệ tương ứng. Quý khách có thể xem thêm video hướng dẫn sau: