Hướng dẫn gởi mail trên VBB và Joomla qua SMTP

29-December-2016

Vinahost xin hướng dẫn quý khách cách gửi mail qua SMTP trên 2 mã nguồn khác là VBBJoomla.

1. Joomla

Đầu tiên quý khách đăng nhập vào giao diện Admin panel của Joomla: https://yourdomain.com/administrator

Chọn vào mục Global Configuration => Tab Server. Sau đó điền các thông tin như hình sau để cấu hình gửi mail trên hosting.

Hoặc cấu hình như sau để sử dụng tài khoản Gmail:

Trong trường hợp quý khách sử dụng SMTP Security là SSL thì SMTP Port sẽ là 465.

2. VBB

Để cấu hình gửi mail qua SMTP trên VBB. Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Truy cập vào Admin Panel => Option => Email Options.

Với trường hợp sử dụng email hosting. Quý khách vui lòng điền các thông số như sau:

+ SMTP Host: địa chỉ ip của mail hosting của quý khách hoặc tên miền mail hosting.

+ SMTP Port: 25.

+ SMTP Username: địa chỉ email trên hosting của quý khách (Lưu ý: địa chỉ email này phải trùng với email webmaster của quý khách).

+ SMTP Password: mật khẩu tài khoản email của quý khách.

+ SMTP Secure Connection: none.

Với trường hợp sử dụng Gmail. Quý khách vui lòng điền các thông sau như sau:

+ SMTP Host: smtp.gmail.com (địa chỉ mặc định của google).

+ SMTP Port: 465 nếu quý khách sử dụng SMTP Secure Connection là SSL và 587 nếu là TLS.

+ SMTP Username: địa chỉ gmail (Lưu ý: địa chỉ email này phải trùng với email webmaster của quý khách).

+ SMTP Passsword: mật khẩu gmail.