Hướng dẫn enable Google Analytics với OpenCart

16-December-2016

B1. Bạn đăng nhập vào Google Analytics tại đường dẫn https://www.google.com/analytics/ để lấy code.

B2. Đăng nhập vào giao diện admin của OpenCart -> Extensions -> Extensions. Sau đó nhập code vào và Enable Google Analytics.


Bạn có thể mở trình duyệt và dùng Ctrl+U để kiểm tra xem script đã được chèn vào chưa.


Chúc các bạn thành công!

Tham khảo tại: http://www.templatemonster.com/help/opencart-how-t...