Hướng dẫn đổi logo, thông tin footer, page liên hệ website Wordpress

26-July-2017

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thay "Logo, thông tin Footer, page Liên Hệ" trong website Wordpress. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: vina_admin
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2: Làm theo các hình hướng dẫn bên dưới để thay Logo, thông tin Footer và page Liên Hệ

* Thay Logo

Để thay đổi Logo các bạn làm theo các hình hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

1.Rê chuột vào Giao diện

2.Chọn vào Tùy chỉnh

Chọn mục Header -> Logo & Site Identity

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wordpress

1.Chọn hình ảnh để thay đổi

2.Lưu và đăng.

* Thay đổi thông tin Footer

Các bạn làm theo các hướng dẫn bên dưới để thay đổi thông tin footer

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

1. Rê chuột vào Giao diện

2. Chọn vào Tùy chỉnh

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

Chọn Edit Footer Widgets

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

1. Rê chuột vào Block

2. Chọn Edit with UX Builder

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

Sau đó bấm Apply -> Update để lưu lại nội dung chỉnh sửa.

* Thay đổi thông tin Trang Liên hệ

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

1. Rê chuột vào Trang

2. Chọn vào Edit with UX Builder

Hướng dẫn thay đổi logo trong Wp

Nhấp đôi chuột vào nội dung cần thay đổi, sửa nội dung rồi bấm Apply -> Update để lưu thay đổi.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau: