Hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản con trên SEO hosting

25-November-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng nhập vào tài khoản con của SEO hosting.

Đối với gói dịch vụ SEO Hosting, khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản chính. Tài khoản này sẽ tạo được nhiều tài khoản con để sử dụng. Bài viết này VinaHost xin hướng dẫn quý khách hàng cách đăng nhập vào các tài khoản con.

Có 2 cách để đăng nhập như sau:

  • Đăng nhập bằng username/password. Mỗi tài khoản con khi được tạo ra sẽ có mỗi username và password riêng. Khách hàng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào tài khoản con. Sử dụng link đăng nhập mà VinaHost cung cấp qua email và đổi lại port 2083.
VD: Bài viết này sử dụng server hosting có địa chỉ: https://c6.vinahost.vn
Để đăng nhập vào tài khoản con, quý khách hàng thêm port 2083 phía sau địa chỉ như sau:https://c6.vinahost.vn:2083
Giao diện đăng nhập


  • Đăng nhập thông qua tài khoản chính
Tài khoản chính có thể quản lý và đăng nhập được vào tất cả các tài khoản con mà không cần biết username và password.
Truy cập vào giao diện quản lý (control panel). Chọn "Account Informations" => Chọn "List Accounts"

Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ tài khoản con được tạo ra từ tài khoản chính. Để truy cập vào tài khoản con chỉnh cần bấm vào biểu tượng "cP" màu cam.


Một tab mới sẽ được mở ra trang quản lý tài khoản con. Trong bài viết này là domain "seohostingv1.com".

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:


Chúc bạn thành công!