Hướng dẫn đăng nhập hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost

02-December-2016

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập trực tiếp vào hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trung tâm khách hàng tại: https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php với email và mật khẩu mà VinaHost cung cấp:

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào, các bạn chọn vào mục "Dịch Vụ" để tiến hành vào gói Hosting cần đăng nhập

Bước 3: Chọn vào gói Hosting cần đăng nhập chọn vào "Đang sử dụng"


Bước 4: Các bạn kéo xuống và chọn "Đăng nhập vào cPanel" và kiểm tra việc sử dụng Hosting