Hướng dẫn chuyển tài khoản con sang IP mới

25-November-2016

Việc sử dụng nhiều IP trong quá trình SEO là điều cần thiết. Mặc định khi tạo tài khoản con sẽ sử dụng chung một IP duy nhất. Để thuận lợi trong việc quản lý các tài khoản con sử dụng các IP khác nhau, VinaHost cung cấp đến khách hàng chức năng IP Manager. Chức năng này cho phép khách hàng có thể thay đổi IP cho các tài khoản con theo ý muốn.

Lưu ý: Số lượng IP phụ thuộc gói dịch vụ SEO mà khách hàng đăng ký sử dụng.

Thực hiện đăng nhập vào trang quản lý (control panel). Chọn menu "Plugins" => chọn "IP Manager"


Chọn tên domain cần chuyển đổi IP. Chú ý IP hiện tại được gán cho domain vừa chọn sẽ được hiển thị bên phải. Bấm "Change" để vào menu chọn IP.

Các thông tin cần chú ý:

- Current IP Address: IP hiện tại đang được gán cho domain.

- New IP Address: List IP khách hàng sẽ chọn để gán cho domain.

Sau khi chọn IP mới. Bấm "Change" để thực hiện đổi IP cho domain.


Truy cập vào List Accounts để kiểm tra lại thông tin domain.

Chúc bạn thành công!