Hướng dẫn chuyển giao toàn bộ tài khoản cho người khác quản lý, sở hữu

06-December-2016

Hiện tại, quyền quản lý tài khoản Khách hàng tại VinaHost được xác lập bằng email đăng ký của Khách hàng, mọi sự thay đổi, xác thực đều thông qua địa chỉ email này.

Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi thông tin người quản lý, sở hữu, Quý Khách hàng có thể thực hiện các cách sau:
Cách thứ nhất:

Cách thứ hai:

  • Khách hàng trực tiếp gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận Kinh doanh Công ty VinaHost. Đính kèm thông tin muốn thay đổi: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hóa đơn, điện chỉ xuất hóa đơn, email, số CMTND hoặc mã số thuế.
  • Việc tạo yêu cầu hỗ trợ được hướng dẫn như sau: http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/83/Cach-gi-yeu-cu-tr-giup-ti-VinaHost.html

Trường hợp xảy ra tranh chấp, VinaHost sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn, hợp đồng, CMND hoặc GPKD và các giấy tờ khác có liên quan, cùng lịch sử thông tin hệ thống để làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

Chúc Quý Khách hàng thành công!

Mọi thắc mắc xin liên hệ thông qua:

Hệ thống livechat trên website VinaHost.vn

Hotline: 1900.6046

Email: sales@vinahost.vn