Hướng dẫn cấu hình email Outlook Express

29-December-2016

Hướng dẫn cấu hình email Outlook Express

1. Giới thiệu

MS Outlook là một phần mềm gửi mail rất hiệu quả và được sử dụng thông dụng trên toàn thế giới, hôm nay kỹ thuật VinaHost xin hướng dẫn cách cấu hình email trên MS Outlook Express.

2. Cách thực hiện

Mở chương trình MS Outlook Express vào menu Tools -> Accounts

Trong cửa sổ Internet Accounts chọn Add -> Mail


Nhập tên của bạn, sau đó nhấn Next

Nhập tên địa chỉ Email của bạn, thay thế abc@test.com.vn bằng email của bạn.

Lựa chọn POP3 hoặc IMAP trong phần My incoming mail server, mặc định sẽ được chọn POP3
Incoming mail: e.vinahost.vn hoặc domain email của bạn đang sử dụng có dạng mail.domain.vn
Outgoing mail: e.vinahost.vn hoặc domain bạn đang sử dụng có dạng mail.domain.vn

Điền tên thông tin tài khoản email đăng nhập và mật khẩu của bạn.


Nhấn Finish để kết thúc lúc này tại cửa sổ Internet Account sẽ hiện tài khoản của bạn vừa tạo.
Chọn vào tài khoản và nhấn Properties để cấu hình.

Chọn tab Server chọn mục My server requies authentication và nhấn Apply->Ok để hoàn thành