Hướng dẫn cấu hình Email Forwarder trên Email Hosting

22-November-2016

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Forwarder khi sử dụng Email Hosting. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Email Hosting với Link http://e.vinahost.vn:2082 cùng với tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Sau khi truy cập, các bạn chọn đến mục Email -> Forwarders

Bước 3: Các bạn chọn vào "Add Forwarder"

Bước 4: Tại đây chúng ta sẽ cấu hình email forwarder gồm các thông tin như sau:

+ Address: là địa chỉ bạn muốn cấu hình Forwarder

+ Destination: là địa chỉ bạn muốn nhận email forwarder

Sau khi hoàn tất các bạn chọn "Add Forwarder"

Bước 5: Kiểm tra thông tin email forwarder và gửi mail để theo dõi

Nếu có thắc mắc các bạn vui lòng gửi email đến support@vinahost.vn hoặc gọi vào số hotline: 19006046 ext3