Hướng dẫn cài đặt winscp truy cập vào VPS

30-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt winscp truy cập vào VPS.

Bước 1: Download và cài đặt công cụ WinSCP.

Đường dẫn tải WinSCP: http://winscp.net/eng/download.php

Bước 2: Đăng nhập vào Server/VPS Linux.

Sau khi cài đặt thành công bạn mở WinSCP lên và tiến hành đăng nhập. Điền các thông tin như hình bên dưới:

  • File Protocol: Chọn SFTP
  • Host name: Địa chỉ IP của server/vps linux
  • Port number: Mặc định SSH là 22
  • User name: Tên user đăng nhập
  • Password: Mật khẩu

Nhấn Login để truy cập vào server/vps.

Bước 3: Tại đây bạn có thể download/upload file giữa máy tính và server/vps bằng cách kéo thả các file và thư mục thông qua giao diện.

Bên trái là thư mục tại máy tính của bạn, bên phải là thư mục của server/vps.

Để download thư mục hoặc tập tin từ server/vps về máy, tính bạn chọn file/folder từ server bên phải và kéo sang bên trái. Để upload thư mục hoặc tập tin từ máy tính lên server/vps, bạn chọn file/folder từ máy (bên trái) và kéo sang phải.

Chúc bạn thành công!